Pradėkite dabar
Žiūrėkite rimtai
Kvepuokite teisingai
Gerkite vandenį
Darykite partraukas
Eksperimentuokite
Turėkite stebėtoją/palaikymo grupę
Skaičiuokite pinigus
Pabaikite pozityviai