JUDAM KARTU AMDASADORĖ:

 • SEIKIA PADĖTI LIETUVIŲ MOTERIMS VISAME PASAYLYJE MYLĖTI SAVE
 • KURIA POZITYVIĄ SPORTUOJANČIŲ MOTERŲ TARPTAUTINĘ BENDRUOMENĘ
 • REALIAI SAUGO LIETUVIŲ KALBOS TRADICIJAS
 • ATSTOVAUJA JUDAM KARTU SPORTUOJANČIŲ MOTERŲ BŪRĮ SAVO ŠALYJE
 • SPORTUOJA PATI IR PAPRAŠYTA AR PAKLAUSTA REKOMENDUOJA JUDAM KARTU
 • TURI TEISĘ TEIKTI SPECIALIUS JUDAM KARTU PASIŪLYMUS SAVO NUOŽIŪRA
 • VEIKIA VISUOMENINIAIS PAGRINAIS IR BET KADA GALI ATSISAKYTI BŪTI AMBASADORE

JUDAM KARTU AMBASADORĖ GAUNA:

 • GALIMYBĘ REALIZUOTI SAVE LABAI PRASMINGOJE VEIKLOJE
 • PAGARBĄ IR PALAIKYMĄ UŽ PAGALBĄ KITOMS MOTERIMS
 • NEMOKAMĄ SPORTĄ PAGAL BET KURIĄ PASIRINKTĄ JUDAM KARTU NARYSTĘ (FULL AR BASIC)
 • AMBASADORĖS STATUSĄ PATVIRTINANTĮ SERTIFIKATĄ
 • TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA TEIKTI JUDAM KARTU SPECIALIUS PASIŪLYMUS
 • VIETĄ AMBASADORIŲ KOMANDOJE TINKLAPYJE (JEI NORI)
 • VISĄ ĮMANOMĄ PAGALBĄ AR PATARIMĄ PIRMENYBĖS TEISĖMIS